zaloguj
PL EN

  Katedra Radiokomunikacji

Politechnika Poznańska

Działalność naukowo-badawcza

Systemy i układy telekomunikacji bezprzewodowej i przewodowej

Systemy i układy telekomunikacji bezprzewodowej i przewodowej, w tym: odbiorniki adaptacyjne (korektory i detektory łączne, synchronizacja nośnej), techniki transmisji danych w systemach CDMA, OFDM i OFDM/CDMA, modulacje adaptacyjne, adaptacja łącza i rekonfigurowalność nadajników i odbiorników w systemach CDMA i OFDM, minimalizacja zniekształceń nieliniowych i redukcja stosunku mocy szczytowej do średniej sygnałów cyfrowych, zastosowanie teorii informacji i kodowania kanałowego w transmisji bezprzewodowej, realizacja systemów radiokomunikacji ruchomej w technice radia programowalnego.

Sieci bezprzewodowe WLAN

Sieci bezprzewodowe WLAN, modulacje cyfrowe, kodowanie kratowe TCM, sygnały CPM, kody kaskadowe w transmisji bezprzewodowej, optymalne i suboptymalne algorytmy odbioru danych, metody wielodostępu w sieciach bezprzewodowych, technologie www.

Projektowanie i testowanie scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji

Projektowanie i testowanie scalonych układów cyfrowych wielkiej skali integracji, rozwój narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania i ich wpław na postępy w automatycznej syntezie łatwo testowalnych systemów półprzewodnikowych, w tym: automatyczne projektowanie generatorów testów dla układów wykorzystujących technologię samotestowania wewnątrzukładowego, kompresja danych testowych , arytmetyczna generacja testów i kompakcja odpowiedzi testowych, lokalizacja uszkodzeń w układach ze ścieżkami sterująco-obserwacyjnymi.

 

koperta Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska, ul. Polanka 3, 60-965 Poznań, Polska

© Copyright 2006-2021, Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska.