zaloguj
PL EN

  Katedra Radiokomunikacji

Politechnika Poznańska

Hanna Bogucka

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka

Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Radiokomunikacji

Hanna Bogucka uzyskała stopień magistra inżyniera w 1988 roku, doktora nauk technicznych w 1995 roku i doktora habilitowanego w 2006 roku na Politechnice Poznańskiej (PP) oraz tytuł profesora nauk technicznych w 2014 roku. Od 1988 r. pracuje na PP, obecnie w Katedrze Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki na tym wydziale.  Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Radiokomunikacji.

    Obszar naukowych zainteresowań prof. dr hab. inż. Hanny Boguckiej obejmuje zagadnienia radiokomunikacji ruchomej, sieci komórkowych i bezprzewodowych, w tym nowych technik transmisji i odbioru, systemów z rozproszonym widmem, modulacji wielotonowej, optymalizacji transmisji, radia programowalnego i kognitywnego. Prof. Bogucka jest autorką ponad 160 publikacji krajowych i zagranicznych w tym dwóch monografii i trzech skryptów akademickich. 

 Od roku 1991 dr Hanna Bogucka bierze udział w projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, a od 1999 w projektach międzynarodowych Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych projektach międzynarodowych.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest jednym z redaktorów (Excecutive Editor) czasopisma „Transactions on Emerging Telecommunications Technologies” (wydawnictwo Wiley), członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Recent Patents on Telecommunications”, Bentham Science Publishers oraz "Advances in Electronics and Telecommunications", Wydanictwo Politchniki Poznańskiej. Jest też członkiem komitetów programowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych, a także wielokrotnym recenzentem czasopism o zasięgu światowym (z listy filadelfijskiej) i wiodących konferencji międzynarodowych z dziedziny telekomunikacji odbywających się pod patronatem IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers). Od 1991 r. należy do organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Communications Society oraz IEEE Polish Chapter, IEEE ComSoc Radio Communications Committee, IEEE Technical Committee of Green Communications and Computing i IEEE ComSoc Networking Networking Women. W latach 2003-2006 była członkiem Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), w latach 2012-14 członkiem IEEE Kiyo Tomiyasu Award Committee, a obecnie jest członkiem członkiem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz członkiem IEEE Awards Board. Prof. Hanna Bogucka objęła stanowisko Dyrektora IEEE Communications Society w regionie EAME (Europa, Afryka, Bliski Wschód) w kadencji 2014-2015 oraz Przewodniczącej IEEE Radio Communications Committee w kadencji 2015-2016.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk od 1 grudnia 2016 r.

Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka prowadzi też działalność dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Aktualnie prowadzi wykłady z Systemów Telekomunikacyjnych, Podstaw Radiokomunikacji, Radiokomunikacji oraz Systemów Radia Programowalnego i Kognitywnego.

 

koperta Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska, ul. Polanka 3, 60-965 Poznań, Polska

© Copyright 2006-2018, Katedra Radiokomunikacji, Politechnika Poznańska.